VEILIGE KERK

In onze gemeente zijn veel personen betrokken bij het reilen en zeilen en werken zo met volwassenen, jongeren en kinderen. In deze contacten en relaties willen we een gemeentezijn waar iedereen zich veilig voelt. Voorwaarde is dan een zuivere omgang met de ander voor een ieder die zich inzet, en tussen de leden onderling. Daarom: Alle vormen van fysiek en/of online ongelijkwaardige behandeling, zoals pesten, machtsmisbruik, financiële uitbuiting, discriminerende, racistische of seksueel intimiderende gedragingen of opmerkingen, het hiertoe aanzetten of -bewust- de andere kant opkijken, zijn ontoelaatbaar.
 

Vertrouwenspersonen

Om misbruik te melden of te bespreken is er in onze gemeente inmiddels een vrouwe-lijke interne vertrouwenspersoon beschikbaar: door de kerkenraad is daarvoor Cora ten Have aangesteld.
De kerkenraad is nog op zoek naar een mannelijke vertrouwenspersoon. Een interne vertrouwenspersoon werkt zelfstandig, is neutraal en gaat vertrouwelijk om met verkregen informatie. Dat betekent ook dat er geen inhoudelijke mededelingen worden gedaan aan de kerkenraad. De interne vertrouwenspersonen worden, indien gewenst, ondersteund door externe vertrouwenspersonen van de Stichting Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR).
 

Wat doet een vertrouwenspersoon?

De interne vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor vormt zich een beeld van de inhoud van de melding, kan adviseren over vervolgstappen en verleend desgewenst bijstand in het vervolgtraject. De taak van de interne vertrouwenspersoon ligt niet op het gebied van pastoraat, hulpverlening, rechtsbijstand of arbitrage. De interne vertrouwenspersoon doet niets zonder de melder op de hoogte te brengen.
 

Een melding doen

Contact opnemen met de vertrouwenspersoon kan telefonisch, door een briefje in de bus, met een persoonlijk aanspreken, maar ook via ‘Çontactgegevens’ op onze website (vegkampen.nl) kan een e-mailbericht worden gestuurd. Tot de e-mail aan de vertrouwenspersoon heeft alleen deze toegang. De reden van het bericht hoeft nog niet gelijk inhoudelijk omschreven te worden, voldoende is aan te geven hoe de vertrouwenspersoon de melder kan bereiken. De vertrouwenspersoon neemt dan zo spoedig mogelijk contact op.

 

Externe vertrouwenspersoon

Mocht een melder liever met iemand buiten de gemeente in gesprek gaan over het onderwerp dan kan er contact worden opgenomen met het landelijke meldpunt van de stichting Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (website: smpr.nl). Het meldpunt SMPR is op werkdagen te bereiken van 9.00 -17.00 uur via het telefoonnr: 030-3038590 of door te mailen naar info@smpr.nl
 

Informatieve- en hulp sites

www.chris.nl – informatie en chat voor jongeren
www.veiligthuis.nl– voor advies bij huiselijk geweld en kindermishandeling
www.centrumseksueelgeweld.nl – Professionele hulp aan iedereen die een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt
www.politie.nl – voor aangifte of het doen van een melding Meld misdaad anoniem: telefoonnr.: 0800-7000