De Vrije Evangelische Gemeente te Kampen zoekt een  voorganger 

Het persoonlijk geloof  
en de uitspraak 
“Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser” 
bindt ons samen. 

Met het oog op het naderende emeritaat van ds. Van der Velde zijn wij opzoek naar een voorganger (0,45 -0,5 fte) die: 

– inspirerend is voor jong en oud; 
– mensen enthousiasmeert;  
– betrokkenheid toont bij de opbouw van onze gemeente (de kerk van Christus) en de samenleving.  

Ook vragen we om iemand die pastorale zorg en geestelijke begeleiding kan verlenen op  verzoek en in bijzondere omstandigheden.  

Naast bovenstaande kenmerken is een relevante opleiding op HBO denk- en werkniveau een vereiste. Uiteraard zoeken we ook iemand die zichzelf kan zijn binnen onze gemeente. 

Voor verdere informatie neem dan gerust contact op met de voorzitter beroepingscommissie, Hans Brink. Email: brink@centrada.nl 

Bent u enthousiast? Dan nodigen wij u van harte uit om een motivatiebrief met CV te mailen aan bovengenoemd mailadres. De sluitingstermijn is 31 december 2020.

 

Achtergrond Vrije Evangelische Gemeente Kampen

De Vrije Evangelische Gemeente in Kampen heeft zo haar eigen plek in deze stad. Ontstaan in de jaren veertig uit een groep mensen die elkaar vonden in de Maranatha-boodschap. Ze vormden met elkaar een ‘vrije evangelisatie’ met de naam Stadsevangelisatie Pniël en waren actief met tractaatverspreiding, openluchtsamenkomsten en evangelisatiediensten. Later ook conferenties.

Na de officiële oprichting op 26 april 1943 als Vrije Evangelische Gemeente groeide het ledenaantal. Sindsdien is ze altijd – soms meer, soms minder – actief in Kampen ‘aanwezig’. En daarmee ook de getuigenis van de Maranatha-boodschap. De JdH-liederen worden als kenmerkend voor de gemeente beschouwd en verder de blijmoedigheid van de mensen en bijeenkomsten. De diensten zijn laagdrempelig en trekken nog altijd mensen die in de traditionele kerken de aansluiting kwijtraakten.

Hoewel het huidige ledenbestand zeker nog kinderen en kleinkinderen van de eerste generatie kent, is een aanmerkelijk deel van de leden opgevoed in de reformatorische traditie. Wat bindt is het verlangen naar bemoediging en geestelijke groei in het uitzien naar de terugkomst van Jezus Christus.

We geven elkaar daarin de ruimte, wat ook tot uiting komt in de beleving van de Heilige Doop en de verbondenheid in de viering van het Heilig Avondmaal.

Het gemeentezijn wordt ondersteunt door talrijke gemeentelijke activiteiten: van ouderencontact tot de kindercrèche aan toe, en wat ‘daartussen’ zit.

Momenteel bestaat de gemeente uit ongeveer 180 personen, leden en vrienden (130 adressen). De voorganger en kerkenraad worden bijgestaan door een ouderenpastor en een jeugdwerker. Verder zijn er natuurlijk de vrijwilligers van alle leeftijden.

Werkzaamheden voorganger

Hieronder treft u een overzicht aan van de werkzaamheden die de voorganger uitvoert:

Kerkdiensten

 • Reguliere erediensten;
 • Bijzondere diensten met ambtstaken (belijdenis, viering Heilig Avondmaal, dopen etc.), inclusief voorbereidende gesprekken en maken van liturgie;
 • Diensten met zondagschool (voorbereding/thema etc.);
 • Bijzondere diensten buiten de zondag (dankdag, biddag, Kerstnacht, Goede Vrijdag etc.);
 • Begrafenisdiensten (voorbereiden, maken van liturgie, voorgaan en leiden, schrijven van in memorie voor zondagse dienst na overlijden);
 • Huwelijksdiensten (voorbereidende gesprekken en leiden dienst);
 • Doop/opdraagdienst (voorbereidende gesprekken, liturgie en dienst maken, doopkaart laten maken);
 • Vieringen in verzorgingshuizen (2 of 3 keer per jaar, ook pastoraal medewerker doet mee)
 • Dienst eeuwigheidszondag (met secretaris lijst en uitnodigingen maken, denk aan kaarsen, kaarten en maken liturgie en dienst
 • Openlucht samenkomst (bij toebeurt wordt deze dienst geleid door Lger des heils, Baptisten gemeente of VEG), denk ook aan publiciteit en liturgie en eventueel werkgroep aansturen.

Onderwijs

 • Overleg met jongerenwerkster (wie/wat persoonlijk etc.);
 • Themadiensten;
 • Jaarthema uitzetten;
 • Belijdeniscatechese;
 • Studieavonden of cursussen in de gemeente.

Pastoraat

 • Regulier, waar mogelijk;
 • Specifiek, waar nodig;
 • Het begeleiden van gemeenteleden in ziekte en andere zorgsituaties
 • Aansturen/contact met pastoraal team;
 • Contact met coördinator ouderenbezoekers.

Interkerkelijk

 • Week van Gebed voorbereiden (1x per jaar);
 • Overleg met BW (1x per 1 of 2 jaar);
 • Beraadsgroep kerken Kampen;
 • Stadspastoraat;
 • Viering Heilig Avondmaal Vijverhof;
 • Weeksluitingen Vijverhof en Margeretha.

Andere taken

 • Verbinding en taken Bond VEG;
 • Overleg pastoraal medewerker;
 • Voorzitten kerkenraad;
 • Mede overzicht houden over de hele gemeente in alle kernfacetten: overzicht, leiding, verbinden, inspireren en bemoedigen (samen met kerkenraad);
 • Voorzitten kerkenraad;
 • Divers.