In de VEG Kampen zijn er jeugdavonden (catechese) voor alle tieners vanaf 12 jaar.

Doel van deze avonden is:
* Jongeren aan elkaar verbinden
* Onderwijs en discipelschap vanuit de bijbel
* Samen oefenen in het open zijn en praten over ons geloof in God
* Samen op ‘geloofsreis’-zijn met al onze vragen, twijfels en meningen
* Actuele en relevante thema’s bespreken en belichten vanuit het Woord van God
* Kortom: samen een inhoudelijk goede en ook gezellige avond hebben!

De jeugdavonden zijn om de twee weken op zondag in de bovenzaal van het kerkgebouw. Er zijn twee groepen:

Groep 1:                12 t/m 16 jaar    18:45 -19:45
Groep 2:                 vanaf 17 jaar     19:45 -20:45

Als je een keer bij ons wilt komen kijken, dan kan dat. Je bent meer dan welkom!
Neem voor de precieze data even contact op met onze jeugdwerker via: jeugdwerker@vegkampen.nl