Gebed is een essentieel onderdeel binnen onze gemeente. Op de eerste en derde maandag van de maand hebben wij bidstond van 19.00 uur tot 19.45 uur. Iedereen is van harte welkom!

Eerst hebben we een korte inleiding en daarna zingen wij een paar liederen. Wij zullen dan de gebeds-/ dankonderwerpen noemen.

De bidstond wordt gehouden in de Bovenzaal in ons kerkgebouw.

Landelijke interkerkelijke week van gebed
In onze gemeente doen we mee aan de landelijke interkerkelijke week van gebed van de Evangelische Alliantie. Dit vindt plaats in de derde week van januari, op alle avonden (ma t/m vrij).

Nacht van gebed voor de lijdende kerk
Wij doen ook mee aan de nacht van gebed voor de lijdende kerk (Open Doors). Deze speciale dienst wordt op een vrijdagavond/-nacht in juni gehouden.