De naam ‘face2FaceTime’ geeft al aan waar deze avonden voor staan.

We leggen het even uit:
Deze avonden beginnen om 18:00 uur met een lekkere gezamenlijke maaltijd. Op deze manier ontmoeten en spreken we elkaar uitgebreid ‘face2face’. Na het eten is er koffie en thee met iets lekkers,  een ijsbreker en vervolgens een spreker of een film waarbij we een actueel en relevant onderwerp ‘onder ogen zien’, figuurlijk ‘face2face’ komen. Tot slot,  de tweede ‘F’ van face2FaceTime is met een hoofdletter geschreven. Daarmee willen we aangeven dat we een onderwerp ook willen belichten en doordenken vanuit ons geloof in God. Wat zegt Hij in Zijn Woord over het thema dat besproken wordt? En wat kunnen wij daar in ons leven mee? Vaak spreken we daarover nog na in kleine groepjes. Om omstreeks 20:30 uur. zijn de avonden weer afgelopen. De avonden worden gehouden in de bovenzaal van ons kerkgebouw.

Zin om ook eens te komen? Dat kan! Mail voor meer info naar jeugdwerker@vegkampen.nl