Vanuit de gemeente worden alleenstaande ouderen uit de gemeente bezocht.

Rond dankdag maakt de seniorencontactgroep fruitschaaltjes klaar die op de zondag na dankdag, aan leden en vrienden ouder dan 70 jaar, zieken en alleenstaanden worden uitgedeeld.

Tijdens de Kerst verzorgt deze groep een Kerstattentie.
Ook nemen we deel in de “contactgroep van gezamenlijke kerken van Kampen” om de kerstattentie uit te zoeken die naar de bewoners van de bejaarden- en verzorgingstehuizen van Kampen gaan.